Vaktmester i Asken 

Vår vaktmester er Frode Kvamsøy. Vaktmesterkontoret befinner seg i nr 12a og har egen ringeklokke og postkasse. Kontortiden er 07:00 til 15:00. Men siden han ofte er rundt i borettslaget så er han helst å treffe på mobil 9548 4849 eller på epost frode.asken@outlook.com . (Telefonen kan enkelte dager og korte perioder forbli ubesvart på grunn av sykdom eller ferieavvikling. Husk at dersom det er noe kritisk f.eks: vannlekasjer og lignende så kontaktes styremedlemmer). Asken har også et samarbeid med vaktmester i Heggen brl under ferieavvikling.

Tjenester som vaktmester bistår styret og beboere med er :

- Vannskader på bygning, bygningsforsikring (husk at beboere må ha egen innboforsikring),

- Fellesarealer: Gressklipping, snømåking, strøing, feiing, maling, rydding, reparasjoner, ettersyn, brannsikring (beboere som f.eks.har barnevogner/skostativ i oppganger skal påtales), lekeplass, beplantning og trær, etc

- Ettersyn bygningsmasse: Felles varmtvann/berederrom, ventilasjon, søppelrom, osv

- Registering av parkeringsplasser (P3/P4)

- Lage nye postkasseskilter og ringetablåskilter

- Utdeling av maling til beboernes gjerder.

- Utleie av tilhenger til beboere (150,- pr. døgn 08:00-08:00 dagen etter)

- Asistere beboere med å kaste søppel og større gjenstander i den rosa komprimatoren på baksiden av Prix 1 gang i måneden 15.00-17.30 følge med på oppslagstavlene for å se aktuell dato. 

Asken Borteslag har rørlegger avtale med Ekeberg Varme og Sanitær a/s. som du som beboerne også kan benytte deg av. Kontaktperson er Glenn og han kan nåes på tlf: 91 18 02 17 eller 41 50 42 22. Når du ringer så må du si at du er beboer i Asken borettslag og da får du en timepris 656,- pr time + mva og så er det 400,- for oppmøte + mva, du vil også få gunstige priser på skift av wc og blandebatterier.

Asken Borteslag har elektriker avtale med Granrud Elektriske AS Ordinær timepris elektriker 690,- + mva. (Overtid 50% 860,- + mva. og 100 % 1060,- + mva) Servicebil pr. oppmøte kr. 250,00 + mva. Du får 25% rabatt på standard installasjons materiell ihht. deres listepriser.Skaffevarer etc. etter avtale. Alle priser er eksklusive mva. frakt og miljøavgift. Betalingsfrist faktura 10 dager. Tlf: 22 15 20 26 oppgi tilbuds nummer: 100096 Og referansenummer: MB000098