Gjesteparkeringen Asken og parkeringshuset P3/P4

Gjesteparkering

Gjesteparkering er kun tillatt på oppmerkede plasser. I Asken har man lov til å stå parkert i 72 timer (3 døgn), for så en karantene på 48 timer. Det er ikke nok med å flytte plass med bilen, den må fysisk være borte i karantenetiden.

Får man besøk utover denne tiden kan man kontakte vaktmester i Asken for å få dispensasjon for parkering utover den lovlige tiden.

Alle andelseiere i Asken har fått utdelt 3 stykk gjestekort og man er pålagt å bruke disse.

Gjestekortet må ligge synlig i bilens frontrute 20 minutter etter at gjestens bil er parkert.  

Vi henstiller alle til å se nøye på skiltingen.


man ha kontakt med P-Service etter vaktmesters kontortid eller i helger, kan man ringe vaktnummeret - 41 25 53 84. Man vil få oppgitt en kode som legges i ruta.

Beboere har ikke anledning til å stå parkert på gjesteplasser.


Spesielle tilfeller

Får man besøk av håndverker, flyttelass eller andre tilfeller er avhengig av å kjøre inn i borettslaget, fås dispensasjon ved henvendelse til vaktmester i Asken.


Parkeringsplasser i parkeringshuset P3/P4

Her kontaktes vaktmester i Asken for å bestille eller avbestille plass.

Husk at dersom du bytter kjøretøy så skal nytt nummer opplyses til vaktmester.

Det finnes lademuligheter for el-biler i parkeringshuset. Men det er foreløpig begrenset kapasitet på kurser.

Per januar 2015 er prisene 300,- for plass på taket/ute og 400,- for inneplass per måned.


Husk at det ikke er tillatt for beboere å kjøre/parkere inne i borettslaget annet enn hva som er angitt i husordensregler/skilter. Parkering inne i boområdet vil kunne bøtelegges.

Anviste områder for gjesteparkering:

Blått område er reservert Coop Prix kunder i åpningstiden

Rødt område er utvidelse at reserverte betalingsplasser tilsvarende som på parkeringstaket.

Gult område er plasser som kun biler tilhørende gjester til beboere i borettslaget kan benytte og da med innplassert gjesteparkeringslapp bak frontrute.