Viktig informasjon til nye beboere


Styret i Asken ønsker deg/dere velkommen til vårt borettslag og vil med dette informere om noen regler som er aktuelle ved innflytting.

Ofte er oppussing det første som skal gjøres i leiligheten. Da er det viktig å forholde seg til Husordensreglenes bestemmelser om tidspunkt for boring og banking:

·   Hverdager mellom kl 08:00 til kl 20:00

·   Lørdager mellom kl 10:00 til kl 17:00

·   Søndager og andre helligdager er det FORBUDT med boring og banking. 

Større gjenstander som skal kastes kan beboere selv få kastet i vår avfallskonteiner. Denne er kun tilgjengelig en dag i måneden. Se kalender på oppslagstavlene for datoer og tidspunkt. 

Asken brl har egen vaktmester. Se egen side for vaktmester.

Papp skal slås sammen og legges i papirdunken i søppelrommet.

Grønne og blå poser MÅ knytes godt før det kastes i søppelkasser.

Fellesvaskeriene skal bare benyttes i tidsrommene:

Mandag – fredag kl. 08:00 – 22.00

Lørdag kl. 08:00 – 16:00.

De kan ikke benyttes på helligdager, eller offentlige fridager som 1. og 17. mai.

Se forøvrig hus-ordensreglene for utfyllende informasjon 

 

Gratis navneskilt for postkasser og ringetablå fås ved henvendelse vaktmester

Vi har et felleslokale i 18A som beboerne kan leie til arrangement av forskjellige slag. Avtale gjøres hos vaktmester. 

Har du/dere forslag eller ideer til bruk og arrangement i felleslokalet som kan skape et aktivt og godt bomiljø for store og små i borettslaget, så ta kontakt med Velferdsutvalget.

Hilsen styret i Asken borettslag